Voitelurasvat

Omat koneet

Voitelurasvat


Voitelurasvojen sekoitettavuus on tarkistettava saentimien lisäksi perusöljyjen mukaan. Etenkin, jos kyseessä on erikoiskäyttökohteisiin tarkoitetut rasvat. Ilman asian tarkistamista seurauksena voi olla erittäin kalliit puhdistustoimenpiteet ja laitekorjaukset.

Esimerkiksi kuuman kestävät PAG- öljypohjaiset kpv-rasvat EIVÄT ole sekoituskelpoisia muiden kuin vastaavien PAG- rasvojen kanssa.

Yleisrasvojen sekoitettavuus mineraaliöljypohjaisten rasvojen kanssa, joissa saennin sekä lisäaineet (EP) mukana.

Perusluokitus määritellään kovuuden eli tunkeutuvuuden mukaan.

NLGI 2-luokitus yleisrasvaukseen, pyöriville laakereille ym. normaalit lämpötila-alueet.

NLGI 1-luokitus yleisrasvaukseen kylmiin olosuhteisiin ja keskuspaine-voitelujärjestelmiin.

NLGI 0-luokitus keskuspainevoitelujärjestelmiin ja erikoiskäyttöön.

NLGI 00-luokitus keskuspainevoitelujärjestelmiin, ns. vaihteistorasva, puolijuokseva.

Nykyisin käytössä olevat NLGI 2- rasvat ovat hyvin laaja-alaisia varsinkin ns. kompleksisaenninrasvat, litium-, kalsium, alumiini-, bariumpohjaiset kompleksirasvat.

Käyttölämpötila-alueiltaan – 30 > 150 °C olevat rasvat ovat monikäyttörasvoja, mutta näistä kannattaa kysyä valmistajien teknisestä tuesta varsinkin, jos on kyseessä erikoiskäyttö.

Kompleksirasvat ovat hankintahinnoiltaan kalliimpia kuin ns. perusrasvat. Litium-ja kalsiumpohjaiset ovat kalliimpia, mutta teknisesti laadukkaampina niillä saavutetaan kustannussäästöjä. Kustannussäästöjä saadaan vähäisempänä voitelurasvojen kulutuksena sekä rasvattavien kohteiden pidempinä voiteluväleinä. Ne myös tuottavat vähemmän ongelmia käyttökohteissa ja jopa ratkaisevat ongelmia (vrt. huono konstruktio versus parempi rasva).
Voitelurasvojen saentimien sekä erilaisten perusöljyjen sekoittuvuudet pitää tarkistaa muun muassa sekoittuvuustaulukoiden avulla. Yleensä riittää saentimien tarkistus, mutta erikoisrasvoissa on tarkistettava myös perusöljyjen sopivuus

Luokitukset menevät siten, että voitelurasvoilla on omat luokitusjärjestelmänsä. Meillä ne ovat DIN 51825, 51826 sekä ISO 12924. Tuotetiedotteista luokitukset yleensä löytyvät. Niillä on tiedot myös suorituskyvystä, perusöljystä ja toimintalämpötilarajoista.