Moottoriöljyt

Omat koneet
Rajaa tuloksia
 • Valmistaja
  • Hinta
   • Luokitus
     154 tuotetta

    Pääsääntöisesti saman luokituksen valmistajan ja/tai ACEA/API - luokitusten pitää olla samoja ja öljyjen oltava sekoituskelpoisia. Ominaisuuksien pitää vastata toisiaan, jolloin ne eivät aiheuta vaurioitumisriskiä.

    Sekoituskelpoisia perusöljyjä ovat I, II, III sekä IV.

    Perusöljy V:n sekoitettavuus muihin on hyvin rajallinen eli pääsääntönä on, että sitä EI sekoiteta muihin perusöljytyyppeihin.

    Nykyisille sekä tulevaisuuden moottori-, kompressori- että voimansiirtoöljyille on yhä ankarampia vaatimuksia muun muassa kestoiän suhteen. Uusimpana ominaisuutena mahdollisimman matalakitkainen perusrakenne mahdollistaa pienemmän polttoaineen kulutuksen sekä kylmänä että kuumana. Lyhyesti sanottuna tarvitaan ohuempia matalan viskositeetin omaavia voiteluöljyjä, joiden matalampi sisäinen kitkataso auttaa saavuttamaan omalta osaltaan energian (polttoaine) säästötavoitteet.

    MOOTTORIÖLJYT JA NIIDEN LUOKITUKSET


    Moottoriöljyjen luokituksista vastaa eri luokituslaitokset.

    Euroopassa luokituksista vastaa ja niitä kehittää ACEA – järjestö, joka on ajoneuvovalmistajien muodostama yhdistys. Siihen kuuluvat sekä suurimmat ajoneuvomoottoreiden valmistajat (OEM) että päästö- sekä energialainsäädännön edustajat. Euroopassa ja muualla maailmassa esim. USA:ssa ja Australiassa ajosyklit ovat kuitenkin hyvin erilaisia verrattuina toisiinsa. Osittain näistä sekä moottoreiden rakenteista johtuvat erilaiset tekniset ratkaisut vaativat erilaisia testejä, joihin ei välttämättä löydy ratkaisua yleisistä luokituksista. Saksassa kevyen kaluston vaatimuksissa on esimerkiksi hyvin nopeaa ajoa Saksan moottoriteillä, joilla ajetaan lähes täydellä kaasulla pitkiä matkoja. Tällä testillä saadaan öljyjen lämpötilat jatkuvasti lähellä maksimia. Lisäksi on vuoristo-olosuhteita, joissa joudutaan nousemaan pitkiä matkoja ja moottori joutuu koville. Meillä pohjoismaissa taas ajo-olosuhteet vaihtelevat ulkolämpötiloissa noin – 30 °C ja + 30 °C välillä raskaan kaluston ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassojen ollessa lähellä 100 tonnia. Keski-Euroopassa (Saksa) ne ovat keskimäärin 40 tonnia.

    Nykyteknologiassa yhteisiä erityisvaatimuksia ovat teknilliset ratkaisut mm. päästövähennyslaitteista (EGR, SCR, DPF, TCW, DOC), moottorin sisäisen puhtauden vaatimuksista sekä kitkavaatimuksista ja tietenkin kestoiästä.

    Yhdysvalloissa vastaava luokitusjärjestö on API /SAE. Tunnettuja raskaan kaluston moottoreiden valmistajia Yhdysvalloissa ovat Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel/MTU, Mack, jne.

    Japanissa järjestö on JASO.

    Moottoriöljyjen luokitukset jaetaan kahteen eri osioon.

    1. Moottoriöljyjen viskositeettiluokat
    2. Suorituskykyluokitukset ja vaatimukset

    Moottoriöljyjen viskositeettiluokat


    Raskaan kaluston moottorit sekä työkone- ja paikallismoottoreiden öljyjen viskositeettiluokat ovat SAE 5W- 30, 10W- 30, 10W- 40 sekä 15W- 40 (kevyen kaluston erikoiskäyttöön / kilpailukäyttö 10W- 60). Viskositeetit pitää varmistaa moottoreiden suositustaulukoista. Nykytekniikka sallii ohuemman öljyn käytön ja siihen ollaan menossa lähinnä sisäisten kitkavaatimusten sekä yleisten päästövähennysvaatimusten takia. Kevyen kaluston start & stop- toiminnot ovat hyvä esimerkki tällaisesta laatuvaatimuksesta.

    Raskaalla kalustolla EI vielä ole SAE 0W- kylmän pään viskositeettiluokituksia. Moottoriöljyissä ratkaisevaa on ns. HTHS- viskositeetti, joka mitataan öljyn 150 °C lämpötilassa.
    Viskositeettivaatimusten lisäksi öljyiltä vaaditaan kuitenkin lukuisia muita ominaisuuksia, jotka saattavat olla hyvinkin moottori- ja valmistajakohtaisia vaatimuksia ja jotka liittyvät moottoreiden rakenteisiin, puhdistuskykyvaatimuksiin, kulumisenestovaatimuksiin, ym.

    Viitaten edelliseen valmistajien vaatimuksiin voiteluöljyistä yhä enemmän kuitenkin uusimmat moottori- sekä voimansiirtotekniikat aiheuttavat erilaisia vaatimuksia voiteluöljyille kuin mitä nämä yleisluokittajat, kuten Euroopassa ACEA ja USA:ssa API yhdessä lainsäätäjien kanssa laativat, joten monet valmistajat ovat halunneet varmistaa sopivuudet vaatimalla omia suorituskykyluokituksia kuten esim. hyvin tuntemamme valmistajat Mercedes Benz, MTU, VOLVO, SCANIA, MAN, CATERPILLAR, CUMMINS, DEUTZ, Detroit Diesel ym., jotka valmistavat sekä kokonaisia ajoneuvoja ja työkoneita että myös runsaasti teollisuusmoottoreita erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten kompressoreihin, generaattoreihin, asfalttikoneisiin, traktoreihin, kuormaajiin, puolustusteollisuuden tarpeisiin, vesiliikenteelle, ym.

    Merkinnät suorituskykyvaatimuksista ovat esimerkiksi MB 228.5 = UHPD*- moottoriöljy, joille sallitaan jopa 120.000 km:n öljynvaihtoväli raskaissa ajoneuvoissa optimaalisissa käyttöolosuhteissa muun muassa maantieajo, asfalttitiet (linja-auto, kappaletavarakuljetus, ym.). Tämä suorituskykyluokitus saavutetaan ACEA E4- luokituksella ja viskositeetti on 10W- 40.

    Toinen esimerkki on MB 228.3,ACEA E7; (SHPD**) 10W- 30, 15W- 40, joka sallii noin 70.000 km:n öljynvaihtovälin. Uusien ajoneuvojen info-huoltojärjestelmään syötetään kyseessä olevan öljyn luokitus ja ajoneuvon järjestelmä valvoo ja informoi vaihtotarpeesta. Nämä info-huoltojärjestelmät seuraavat kulutettua polttoainemäärää, käynnistyskertoja, öljyn nokisuutta, yms.

    Suorituskykyluokka 228.51= UHPD- moottoriöljyn ja sen teknillisissä rakenteissa on jo selvästi eroa. Moottoreiden pakokaasujärjestelmä sisältää jo pakokaasun hiukkassuodattimen (DPF- Diesel Particulate Filter) ja mahdollisesti myös DOC (Diesel Oxidation Catalytic Converter) hapetuskatalysaattorin, jolloin öljyn lisäaineistuksen pitää olla tietynlainen (yleensä LOW SAPS = Low Sulphate Ash- Phosphorus – Sulphur tai MID SAPS) ja öljyjä EI SAA sekoittaa muihin öljyihin elleivät luokitukset ole samanlaisia. Näissä suorituskykyluokissa pitää olla tarkkana! UHPD- luokitus on E4/ E6*- luokissa mutta DPF- yhteensopivuus on vain E6 – luokituksessa. ja SHPD- luokitus on E7/ E9- luokissa mutta DPF- yhteensopivuus on vain E9 - luokassa. Joissain öljytyypeissä on laaja suorituskykyluokitus mutta öljynvaihtovälit ovat erilaisia. Viskositeettiluokitukset ovat tällä hetkellä seuraavat: 5W- 30, 10W- 30, 10W- 40. E7/E9 = SHPD, E4/ E6 = UHPD.

    Luokituksia päivitetään ja lisätään, kun päästölainsäädäntö ja moottoreiden vaatimukset muuttuvat. Tulossa on EURO VII > ACEA 6A, 6B, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu.

    Määrätyissä työkoneissa kuten kaivinkoneissa, joissa on säätötilavuusmäntäpumput ja joissa moottori käyttää vain hydrauliikkapumppuja, suosituksina on yleensä viskositeetiltaan 10W- 30- moottoriöljyt. Koska moottorit ovat ns. vakiokierrosmoottoreita, jolloin öljyn kuormitus on hyvin tasaista ja sisäinen kitka on pienempi kuin 15W-40 –öljyillä. Lisäksi 10W-30 -viskositeetin öljy on myös hyvä vaihtoehto hydrauliikkaöljyksi.

    UHPD*= Ultra High Performance Diesel, SHPD**= Super High Performance Diesel