Öljynsuodattimet

Omat koneet
Rajaa tuloksia
 • Valmistaja
  • Hinta
    1671 tuotetta

   MOOTTOREIDEN JA KOMPRESSOREIDEN/VAKUUMIPUMPPUJEN ÖLJYNSUODATTIMET   Moottoreiden ja kompressoreiden öljynsuodattimet jaetaan kuten hydrauliikkasuodattimetkin pääasiallisesti kahteen kategoriaan eli päävirta- ja sivuvirtasuodattimiin.

   Päävirtasuodattimissa kaikki öljy virtaa suodattimien läpi ja sivuvirtasuodattimissa nimensä mukaisesti vain osa öljyvirrasta virtaa suodattimen läpi.

   Ulospäin eroa ei huomaa. Siksi suodatinvalmistajat varmistavat sopivuuden erilaisilla kierreyhteillä. Niin sanotuissa spin on -suodattimissa (metalli-/muovikuorellinen, kertakäyttövaihtopanoksilla), erilaisilla kierreyhteillä varmistetaan sopivuudet ja erot. Ulkoapäin ei aina erota onko kyseessä oleva suodatin öljy-, polttoaine- tai hydrauliikkasuodatin.

   Vaihtoelementtisuodattimissa rakenne-ero on selvästi näkyvissä. Niistä on myös tarkistettavissa ja nähtävissä päälle päin suodatettavan öljyn virtaussuunta.Päävirtasuodattimien tehokkuus (µ, mikroni eli metrin miljoonasosa) on rakenteesta johtuen ”harvempi” kuin sivuvirtasuodattimissa.

   Päävirtaöljynsuodattimien mittayksikkö on 20–30 µ joko nimellis- tai absoluuttiarvona (abs). Sivuvirtasuodattimien mittayksikkö on 5–10 µ. Samoin joko nimellis- tai absoluuttiarvona.
   Päävirtasuodattimet itsessään tai suodatinjalka pitää varustaa by pass -venttiileillä, jotta kylmäkäynnistyksissä kylmä öljy pääsee voitelukohteisiinsa huolehtimaan tehtävistään. Vasta öljyn saavutettua toimintalämpötilansa suodatin alkaa toimia normaalisti.Moottorin ja kompressoreiden kiertovoitelun öljynsuodattimissa on huomioitava se, että moottoriin on valittava juuri siihen sopiva suodatin. Suodatin voi näennäisesti olla samanlainen kuin kompressorinkin suodatin, mutta sen painealue voi olla täysin erilainen. Moottorin tyypillinen maksimipaine on 5–6 bar kylmänä, kun kompressorin kiertovoitelun paine eli kompressorin tuottama paine on 8–13 bar. Väärän suodattimen valinnasta seuraa suodattimen vaurioituminen nopeasti. Moottorin ja/tai kompressorin valmistaja on määritellyt suodattimien by pass -venttiilien avautumisarvot ja niitä pitää noudattaa.

   Laitteiden ja koneiden valmistajilla ei yleensä ole omia suodatintehtaita. Suodattimien valmistus on ulkoistettu useammalle alihankkijalle tuotannon turvaamisen takia. Suodattimien valmistajille on annettu kaikki raja-arvot.
   Suodattimien valmistajien omat raja-arvot voivat poiketa asiakkaan antamista. Tämän vuoksi suodattimien valinnassa on oltava tarkka, jotta oikea vaihtoehto tulee valituksi.

   Suodatinvalmistajien suosituslistat toimivat apuna. Kun toimitaan näin ja valinnat ovat suositusten mukaisia, niin vastuu ja takuu siirtyvät suodattimien valmistajille. Suosituslistoissa on nykyisin useita vaihtoehtoja johtuen siitä, että koneen moottoriöljyinä voi käyttää SHPD- ja/tai UHPD-voiteluöljyä, jolloin vaihtovälit työkoneille muutettuina voivat olla SHPD-öljyn 500 käyttötuntia ja UHPD-öljyn 700–1000 käyttötuntia. Suodattimien rakenteissa on eroa niin liankeruukapasiteeteissa kuin myös suodatusasteissa (µ-arvo). Moottoreiden rakenteissa on myös eroja ja valmistajien vaatimuksia on syytä seurata. Esim. Caterpillar ACERT-moottoreiden polttoaineen ruiskutusjärjestelmissä moottoriöljyä käytetään muodostamaan ruiskutuksen korkeapaine erillisen korkeapainepumpun avulla. Moottoriöljy toimii ikään kuin korkeapainehydrauliikkaöljynä, jolloin öljyn puhtausvaatimukset ovat vaativampia verrattuna pelkästään moottoreiden perinteisiin voitelujärjestelmiin.