Voiteluaineet

Omat koneet

Voiteluaineet

Perusöljyt jaetaan useampaan eri ryhmään eli puhutaan perusöljyistä, jotka puolestaan jaetaan ryhmiin I, II ja III.

Mineraaliöljyihin kuuluvat perusöljyt I, II ja III. Öljyn luokitus puolestaan riippuu jalostusasteesta.

Lyhyesti voidaan sanoa, että perusöljy I on jäämässä vähemmälle, koska se sisältää myrkyllisiä aineosia. Vaatimukset voiteluöljyille ovat, että ne ovat käyttäjäystävällisiä. Omaavat matalan myrkyllisyysasteen sekä ovat mahdollisimman pitkäikäisiä, jolloin ongelmajätteiden määrää saadaan pienennettyä ja jopa kierrätys ja uudelleenpuhdistus ja -käyttöönotto olisivat mahdollisia. Muun muassa uusin auto – ja työkoneteknologia vaatii voiteluaineilta ominaisuuksia, joihin perusöljy I:n ominaisuudet eivät riitä edes lisäaineistettuina, joten perusöljy I:n markkinat ovat jäämässä vain teollisuuden käyttöön prosessi- ym. raaka-aineina. Nykyaikaisten moottoriöljyjen perusöljyt ovat perusöljy II, II ja IV ja niiden seoksia eri suhteissa.

Perusöljy IV kuuluu synteettisiin öljyihin ja sille on varattu omat käyttökohteensa lähinnä uusimpien vaatimusten tullessa käyttöön moottori-, kompressori- sekä voimansiirtoöljyissä. Tämä perusöljy ja siihen perustuvat tuotteet ovat kuitenkin kallista valmistaa ja niiden käyttö on jätetty vaativien kohteiden voiteluun.

Perusöljyjen V-luokkaan kuuluvat ovat täyssynteettisiä erikoisöljyjä, joihin kuuluvat muun muassa PAG -(polyalkaliiniglykoli) , esteri (biohajoavat öljyt) -, silikoniöljyt. Näiden kanssa on huomioitava, että tämän ryhmän perusöljyillä on hyvin rajoitettu sekoittuvuus muiden kuin saman perusöljypohjaisten öljyjen kanssa. Sekoitettavuus on huomioitava käytössä erityisesti. Tämä koskee myös voitelurasvojen perusöljyjä. Yhteensopivuus pitää tarkistaa joko tuotetiedotteista ja/tai valmistajan edustajilta teknisestä tuesta.

V-luokan perusöljyjä käytetään voimansiirto-, kompressori- sekä vaativien olosuhteiden erikoishydrauliikkaöljyjen valmistuksessa. Lopputuotteet voivat olla myös veteen sekoittuvia. Niiden käyttö huonosti syttyvinä ja palavina soveltuu esimerkiksi käyttökohteisiin valimoissa, terästuotannossa, ja niin edelleen.

Nykyaikaisten voiteluöljyjen vaatimuksina mainittakoon erittäin pitkät vaihtovälit. Esimerkiksi voimansiirto/vaihteistoöljyissä vaihtovälien vaatimukset ovat jopa 500.000 km. Näitä arvoja on mahdoton saavuttaa pelkillä perinteisillä mineraaliöljyillä. Myös moottoriöljyjen vaatimukset ovat kasvaneet ja raskaan kaluston dieselmoottoreissa vaatimuksina on jo 120.000 km/ 1000 käyttötunnin ikä. Nämä ominaisuudet saavutetaan eri perusöljyjen seoksilla ja niiden valmistuksessa käytetään niitä monessa eri suhteessa ja tieto on vain valmistajilla.

Huollossa on huomioitava sekoitettavuussuositus.