NYNAS

Omat koneet
Rajaa tuloksia
 • Hinta
   2 tuotetta
  Rajaukset:
  NYNAS

  NYNAS


  Ruotsalaisen Nynasin historia alkoi vuonna 1928, kun vastavalmistunut öljynjalostamo Nynäshamnissa, otti vastaan ensimmäisen raakaöljylastinsa. Vuotta myöhemmin tuotannon kapasiteetti oli yli 300 tonnia raakaöljyä. Yrityksen historiaan kirjoitettiin uusi luku.

  Ruotsin ensimmäiseen jalostamoon investointi oli tärkeä paitsi yrityksen perustajalle Axel Axelsson Johnsonille, mutta koko maalle. Nynasin rooli oli ollut merkittävä toisen maailmansodan aikana energiantuotannolle. Yritys kehitti eri menetelmiä kehittääkseen öljypohjaisia tuotteita kivihiilestä ja tervasta. Tuotevalikoima laajeni sodan jälkeen ja pian yrityksellä oli 400 erilaista tuotetta valikoimissaan.

  Yrityksen perustaja Axel Axelsson Johnson ymmärsi jo varhaisessa vaiheessa mikä merkitys henkilöautoiluilla olisi yrityksen tulevaisuuden kannalta. 1930-luvun alussa Johnson investoi uuteen krakkauslaitokseen. Krakkauksella tarkoitetaan kaikessa lyhykäisyydessään kemiallista prosessia, jossa mutkikkaita orgaanisia yhdisteitä pilkotaan yksinkertaisempaan muotoon. Johnson käytti myös Ruotsissa ensimmäisenä tekniikkaa, jonka avulla pystyttiin valmistamaani bensiiniä, jonka oktaanipitoisuus oli korkeampi.

  Tästä sai alkunsa Nynas-huoltoasemaverkoston, joka toimi aina vuoteen 1981 asti.

  1970-luvun puolivälissä yrityksen olemassaolo joutui vaakalaudalle energiakriisin vuoksi. Kustannuskriisiä pahensi Iranin vallankumous vuonna 1979. Uusi liiketoimintastrategia oli saatava aikaan. Polttoaineita, polttoöljyä eikä voiteluaineita pystytty enää valmistamaan kotimaan markkinoille. Erikoistuminen ja kansainvälistyminen olivat avaintekijät, joilla tähdättiin toiminnan jatkumiseen. Siirtyminen kansainvälisille markkinoille onnistui ennen muuta siksi, että yhtiön toiminnassa oli panostettu vahvasti jo aiemmin kehitystyöhön ja tutkimukseen. Se oli rohkea päätös, mutta se kannatti.

  Uutta liiketoimintastrategiaa lähdettiin toteuttamaan ostamalla öljynjalostamo Belgian Antwerpenistä vuonna 1985. Tätä liikettä seurasi brittiläisen Briggs Oil –yhtiön osto vuonna 1992. Tähän kauppaan kuuluivat Dundeen sekä Easthamin jalostamot. Nämä yrityskaupat vahvistivat Nynasin asemaa yhtenä Euroopan johtavista toimijoista bitumimarkkinoilla ja etenkin erikoistuotteiden valmistajana. Bitumin tunnetuin kauppanimike ja käyttökohde suurelle yleisölle on asfaltti. Muokattua eli modifoitua bitumia käytetään erilaisissa vedeneristystä vaativissa kohteissa. Kauppanimike on bitumikermi.

  Muut merkittävät investoinnit kohdistuivat nafteenisten erikoisöljyjen tuotannon kasvattamiseen. Yksi uusista tuotteista oli muuntajaöljy. Tuotevalikoima laajeni pikku hiljaa erikoisöljyistä valmistettuihin tuotteisiin kuten graafisiin maaleihin, renkaisiin ja teollisuuden voiteluaineisiin.

  Yksi avaintekijä kansainvälisen laajentumisen hallinnassa oli se, että maailmanlaajuinen jakeluverkosto rakennettiin vähitellen. Tämä mahdollisti markkinoiden tiukkojen turvallisuutta, palvelua ja kustannustehokkuutta koskevien vaatimusten täyttämisen. Nynas voi toimittaa tuotteita melkein mihin tahansa paikkaan maailmassa, koska sillä on pääsy lukuisiin paikallisiin varastoihin, joissa Antwerpen, Houston ja Singapore ovat keskeisiä keskuksia.

  Nafteenisten erikoisöljyjen ja niistä jalostettujen tuotteiden kysynnän kasvaessa erityisesti Aasiassa, Nynas hankki jalostamon Harburgista Saksasta vuonna 2016. Yritysoston myötä Nynasin johtava asema useilla erikoissegmentin alueilla vahvistui entisestään. Se pystyy myymään nafteenisia erikoisöljyjä jopa 30 % enemmän kuin ennen tätä kauppaa. Nynas on ollut jo yli 90 vuotta markkinoilla. Liiketoiminnan yhtenä tukijalkana on keskittyminen tuotteisiin, joiden käyttöikä on jopa 40-50 vuotta. Erikoistuminen on kannattanut ja se erottaa yhtiön pelkistä polttoaineisiin keskittyvistä öljy-yhtiöistä.

  NYNAS MUUNTAJAÖLJYT


  Muuntajaöljyjen ensisijainen tehtävä on eristävää ja jäähdyttää muuntajia. Muuntajaöljyjä käytetään myös muissa sähkölaitteissa kuten suurjännitekytkimissä ja katkaisimissa. Muuntajaöljyn tärkein ominaisuus on kyky pysyä vakaana korkeissa lämpötiloissa pitkiä aikoja.

  Muuntajaöljystä käytetään myös kauppanimeä eristysöljy. Se on tuote, joka on stabiili korkeissa lämpötiloissa ja sen tärkein ominaisuus on erinomainen sähköneristyskyky. Muuntajaöljyn tyypillisempiä käyttökohteita ovat öljytäytteiset muuntajat, suurjännite-kondensaattorit, loistelamppujen liitäntälaitteet ja suurjännitekytkimet ja katkaisimet. Muuntajaöljyn tehtävä on eristää, estää corona discharge –ilmiö ja valokaari sekä toimia jäähdytysnesteenä.

  Muuntajaöljy on useimmiten mineraaliöljypohjainen tuote. Vaihtoehtoisten formulaatioden suosio kasvaa sitä mukaan, kun niillä on paremmat tekniset tai ympäristöominaisuudet.

  Muuntajaöljyllä on oltava korkea dielektrinen lujuus, lämmönjohtavuus ja kemiallinen stabiilisuus. Sen on säilytettävä nämä ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa pitkiä aikoja. Tyypillisiä eritelmiä muuntajaöljylle ovat muun muassa, että leimahduspiste on vähintään 140 °C, kiehumispiste −40 ° C tai alempi, dielektrinen rikkoutumisjännite 28 kV (RMS) tai enemmän.

  Suurissa voimamuuntajissa käytetään jäähdytyksen parantamiseksi öljyllä täytetyn säiliön kanssa ulkoisia pattereita, joiden läpi öljy kiertää luonnollisella konvektiolla eli lämmönsiirrolla. Tehomuuntajissa, joiden kapasiteetti on tuhansia kVA, voi olla lisänä myös tuulettimia, öljypumppuja ja jopa öljy- ja vesilämmönvaihtimia.