FRAGOL

Omat koneet
Rajaa tuloksia
 • Tyyppi
  • Hinta
    27 tuotetta
   Rajaukset:
   FRAGOL

   FRAGOL


   Saksalainen Fragol AG on toiminut vuodesta 1962 lähtien. Yhtiön pääkonttori on Mülheimissa. Fragol on erikoistunut lämmönsiirtoöljyihin, kompressori- ja vakuumipumppuöljyihin sekä elintarviketeollisuuden voiteluaineisiin. Fragol on tehnyt yli 60 vuotta tuotekehitystä teollisuuden tarpeisiin. Yhtiö on muovautunut tyypillisestä öljytuotteiden myyjästä menestyksekkäästi kahteen liiketoiminta-alueeseen keskittyväksi yhtiöksi. Nuo kaksi liiketoiminta-aluetta ovat lämmönsiirtonesteet ja erikoisvoiteluaineet teollisuuden tarpeisiin. Fragolin punainen lanka on pysynyt kirkkaana koko olemassaolon ajan. Yritys panostaa tuotekehittelyyn ja innovaatioihin toimiakseen tulevaisuudessakin luotettavan liikekumppanina.

   FRAGOL-LÄMMÖNSIIRTOÖLJYT


   Fragolilla on Euroopan suurin lämmönsiirtoöljyvalikoima, joka kattaa tuotteet lämpötilaväliltä -110 °C–430 °C. Fragol tarjoaa myös teknisen tuen asiakkailleen ja koulutusta. Tuotteiden saatavuus on merkittävä etu kilpailijoihin nähden. Fragolin tuotevalikoimasta löytyy yli 40 erilaista lämmönsiirtoöljyä. Lämmönsiirtoon voidaan käyttää synteettisiä aromaattisia lämmönsiirtonesteitä, mineraaliöjyjä, hydrattuja öljyjä (elintarvikelaatu H1), silikoniöljyjä, polyglykoleita ja vesiglykoleita. Fragol-lämmönsiirtoöljyn tuotemerkki on FRAGOLTHERM®.

   Lämmönsiirtoöljyt ovat erityisiä öljyjä, jotka on suunniteltu siirtämään lämpöä paikasta toiseen lämmönsiirtosovellusten avulla. Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa prosesseissa, lämmitysjärjestelmissä ja voimalaitoksissa.

   Lämmönsiirtoöljyt toimivat lämmönsiirron väliaineena siirtäen lämpöä lämmönlähteeltä kuten kattilalta tai lämmityselementiltä lämpökuormaan kuten prosessilaitteistoon tai lämmitysjärjestelmään. Lämmönsiirtoöljyt toimivat pääsääntöisesti kiertävässä suljetussa järjestelmässä kiertopumpun avulla.

   Lämmönsiirtoöljyt valitaan kohteeseen kohteen vaatimien erityisominaisuuksien perusteella. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat:

   1. Lämmönkestävyys: Lämmönsiirtoöljyt on suunniteltu kestämään korkeita lämpötiloja ilman hajoamista tai liiallista haihtumista.
   2. Kylmäkestävyys: Lämmönsiirtoöljyjen on kyettävä säilyttämään virtausominaisuutensa myös alhaisissa lämpötiloissa, jotta ne voivat siirtää lämpöä tehokkaasti.
   3. Kemiallinen stabiilisuus: Lämmönsiirtoöljyt on suunniteltu olemaan kemiallisesti stabiileja, jotta ne eivät hajoa tai muodosta haitallisia aineita korkeissa lämpötiloissa.
   4. Korroosionkestävyys: Lämmönsiirtoöljyt eivät saa aiheuttaa korroosiota lämmönsiirtojärjestelmän komponenteissa kuten putkistoissa tai lämmönvaihtimissa.
   5. Hyvä lämmönjohtavuus: Lämmönsiirtoöljyjen on oltava hyviä lämmönjohtajia, jotta ne voivat siirtää lämpöä tehokkaasti lämmönlähteeltä lämpökuormaan.

   Yleisesti käytettyjä tyyppejä ovat mineraaliöljyt, silikonipohjaiset öljyt ja synteettiset öljyt. Valinta riippuu sovelluksesta, käyttölämpötiloista ja lämmönsiirtojärjestelmän mahdollisista erityisvaatimuksista.

   FRAGOL-VAKUUMIPUMPPUÖLJYT


   Vakuumipumppuöljy on erityisesti vakuumipumpuissa käytettävä öljy, joka on suunniteltu tarjoamaan voitelua ja tiivistystä pumppausprosessissa.

   Vakuumipumppuöljyt ovat yleensä mineraaliöljyjä tai synteettisiä öljyjä, jotka on valmistettu nimenomaan vakuumipumppujen käyttöä varten. Vakuumipumppuöljyt kestävät korkeita lämpötiloja ja tarjoavat hyvää voitelua ja tiivistystä vakuumipumpun eri osissa.

   Vakuumipumppuöljyillä on useita tärkeitä tehtäviä. Öljyt tarjoavat voitelua pumppausmekanismin pyöriville osille kuten laakereille ja männille mikä vähentää kitkaa ja kulumista. Ne auttavat tiivistämään pumppauskammion estäen ilman tai kaasujen vuotamisen takaisin järjestelmään. Lisäksi öljy voi auttaa jäähdyttämään pumppua ja poistamaan lämpöä pumpun sisältä.

   On tärkeää käyttää oikeantyyppistä vakuumipumppuöljyä, koska eri pumpputyypit ja sovellukset saattavat vaatia erilaisia öljyjä. Valmistajat antavat yleensä suosituksia öljyn tyyppiin ja vaihtoväliin, jolloin vakuumipumpun toiminta pysyy tehokkaana ja luotettavana.

   Fragol-vakuumipumppuöljyjen tuotemerkit ovat:
   FRAGOL COMP W 100 FG
   FRAGOL COMP P 100 FG
   FRAGOL COMP P 150 FG
   FRAGOL COMP E 32
   FRAGOL COMP E 46
   FRAGOL COMP E 68
   FRAGOL COMP E 100

   ELINTARVIKELAATUISET ÖLJYT


   Fragol valmistaa öljyjä, jotka täyttävät elintarvikekäyttöön tarkoitettujen öljyjen asetukset ja luokitukset. Elintarvikeluokan öljyjen kohdalla puhutaan valkoisista öljyistä. Valkoiset öljyt ovat erityisiä mineraaliöljyjä. Elintarvikeluokan öljyjen luokitusten ja sertifikaattien saavutuksen edellytyksenä ovat öljyn inerttisyys ja puhtaus, joka varmistetaan valmistusprosessissa. Elintarvikeluokitukset eli H1-merkintä ja sertifikaatit ovat Yhdysvaltain NSF- ja Euroopan INS-sertifikaatteja. Nämä takaavat, että öljy on hyväksytty prosesseihin, joissa elintarvikkeiden valmistuksen yhteydessä saattaa esiintyä tahatonta kosketusta elintarvikkeen ja öljyn välillä. Näiden sertifikaattien lisäksi on mahdollista saada Halal- ja Kosher-todistukset.

   HUUHTELU- JA PUHDISTUSNESTEET


   Fragol valmistaa myös huuhtelu- ja puhdistusnesteitä elintarviketeollisuuden käyttöön. Niitä käytetään tuotantoyksikön käyttöönoton yhteydessä tai sen öljynvaihdon aikana. Huuhtelu- ja pesunesteet eroavat toisistaan käyttötarkoituksen mukaan. Huuhtelunesteitä käytetään tuotantoyksiköiden liitosjäämien poistoon sekä laitteistojen öljynvaihdon jälkeen sisäseiniin kiinnittyneiden öljykalvojen poistamiseen. Huuhtelunesteitä ei voi käyttää öljy- tai muiden jäämien liuottamiseen. Niillä ei ole liuotuskapasiteettia.

   Puhdistusnesteiden liuotuskapasiteetti riittää puolestaan öljylietteen liuottamiseen eri tuotantolaitteistoista. Koostumuksensa vuoksi yksikään puhdistusneste ei ole saanut elintarvikeluokan hyväksyntää. Se on syy miksi elintarviketeollisuus käyttää lähes yksinomaan huuhtelunesteitä puhdistukseen.

   HT1-hyväksynnän saaneita huuhtelunesteitä käytetään pääasiassa ennen kuin laite täytetään loppukäyttöön tarkoitetulla HT1-lämpö-öljyllä. Huuhtelunesteen käyttö on erityisen merkityksellistä elintarviketeollisuudessa, kun uusia tuotantojärjestelmiä otetaan käyttöön. Asennusprosessin jättämät epäpuhtaudet pitää huuhdella pois ennen tuotannon käynnistämistä.

   Huuhtelunesteitä käytetään myös, kun järjestelmään vaihdetaan perinteisen lämpö-öljyn tilalle HT 1-öljyt (esimerkiksi valkoinen öljy). Vanhat öljyjäämät pitää huuhdella pois perusteellisesti.

   FRAGOLTHERM® FG-33 -huuhteluneste on yhteensopiva materiaalien kanssa, joita perinteisesti käytetään lämmönsiirtotekniikassa.

   ANDEROL-TUOTTEET


   Fragol toimii myös Anderol Lubricantsin tuotteiden valtuutettuna myyjänä. Anderolin synteettisiä tuotteita käytetään pääasiassa kohteissa, joissa koneelle ja voiteluaineelle aiheutuu lisärasitusta vaativien käyttöolosuhteiden vuoksi. Toinen toimiala, jolla Anderolin tuotteita käytetään valtavasti, on elintarviketeollisuus. Sille asetetut erityisvaatimukset käytössä olevien voiteluaineosien valinnan suhteen on tarkoin määritelty. Anderol H1 -voiteluaineilla on Kosher- ja Halal-sertifikaatit. Ne valmistetaan ISO 21469 (2006) -standardin mukaisesti.

   PRIVATE LABEL -TUOTTEET


   Fragol tarjoaa OEM-asiakkailleen ja kauppiailleen Private Label -palvelua. Asiakkaalle valmistetaan asiakkaan omalla tuotemerkillä tuotesarjoja. Private label –tuotteet valmistetaan samoista korkealuokkaisista perusöljyistä ja lisäaineista kuin muutkin Fragol-tuotteet.

   ASIAKKAALLE RÄÄTÄLÖIDYT TUOTTEET


   Fragol valmistaa niin sanotut räätälöidyt tuotteet asiakkaan toiveiden ja käyttökohteen mukaan. Nämä ovat tuotteita, jotka eivät kuulu tuotevalikoimaamme, vaan ne räätälöidään kullekin asiakkaalle erikseen. Fragol ratkaisee asiakkaan haastavienkin kohteiden voitelutarpeet.